• +48 737 473 582
  • biuro@ofertyenergetyczne.pl
Dostawca: RWE Polska S.A.

RWE Polska S.A.

To jeden z wiodących sprzedawców energii elektrycznej w naszym kraju. RWE Polska to aktualnie największa spółka wchodząca w skład Grupy RWE w Polsce. Jej działalnością jest obrót energią elektryczną oraz wspomaganie rozwoju Grupy RWE na terenie Polski. Korzysta z doświadczeń Grupy RWE, która działa na kilku rynkach w Europie.

 

Grupa RWE znajduje się wśród pięciu największych przedsiębiorstw energetycznych na Starym Kontynencie, jej korzenie sięgają roku 1903 roku kiedy w Warszawie otwarto elektrownię na Powiślu. Grupa specjalizuje się w takich dziedzinach jak: wydobycie surowców (ropy, węgla brunatnego oraz gazu), produkcji energii elektrycznej (z węgla, gazu, odnawialnych źródeł energii, energii jądrowej) oraz dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz gazu. REW obecna jest w Polsce od 1991 roku, w 2002 roku, w celu sprywatyzowania spółki zakupiono od Skarbu Państwa 85% akcji, początkowo firma nosiła nazwę Stolen i na taką spółkę nabyto akcję, jednak w 2007 r. zmieniono nazwę na RWE, która pozostała do dziś. Z dostarczonej przez RWE energii korzysta blisko 17 milionów osób.

 

Spółki Grupy RWE jakie powstały w Polsce:

  • RWE Polska S.A.

  • RWE Stoen Operator – operator systemu dystrybucyjnego, zarządca sieci elektroenergetycznej w Warszawie

  • RWE Renewables Polska – elektrownie wiatrowe

  • RWE Polska Contracting – kontraktting energetyczny działający przede wszystkim w energetyce cieplnej

  • Elektrociepłownia Będzin- grupa RWE jest głównym udziałowcem

  • PWIK - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej -  34% udziałów

  • RWE Dea Polska - należy do RWE Dea AG – jest to operator poszukujący gaz ziemny i ropę naftową oraz zajmujący się ich wydobyciem

  • RWE Group Business Services GmbH – spółka zajmująca się obsługą wewnętrzną koncernu

Grupa jest właścicielem Elektrowni Czeczott, posiada udziały w elektrowni Będzin oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Górniczej, spółka inwestuje w źródła energii odnawialnej.

RWE opiera swoją strategię na trzech filarach, po pierwsze dba o zrównoważony rozwój, dzięki swoim dzianiom. W przyszłości Grupa chce obniżyć emisję dwutlenku węgla, więcej energii ma pochodzić z odnawialnych źródeł. W trosce o klienta firma podejmuje działania, które mają na celu zwiększenie wydajności elektrowni już istniejących. Kolejnym filarem jest działalność na rynkach międzynarodowych, przyczynia się to do wzrostu konkurencji na wielką skalę, dodatkowo grupa czerpie korzyści jakie płyną z nowoczesnych rozwiązań, które stosują firmy niemieckie czy holenderskie. Stabilna pozycja na rynku przekształca się w stabilizację finansową, o to także dba RWE aby utrzymać równowagę działalności regulowanej i nieregulowanej. 

 

RWE Polska otrzymała Certyfikat Sprzedawcy Towarzystwa Obrotu Energią. 
Aktualna oferta:

Oferta / taryfa Cena Opłata handlowa
Klient indywidualny
Klient biznesowyKomentarze:Brak komentarzy
RWE Polska S.A.
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 00-347 Warszawa ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 4100-347 Warszawa
Ocena: 5/5
Oceń dostawcę: